ΚΤΕΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται κατά τον Τεχνικό Έλεγχο οχήματος είναι:

 • Επιβατικά Ι.Χ

  • Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας οχήματος
  • Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης
  • Δελτίο προηγούμενου Τεχνικού Ελέγχου (αν υπάρχει) – Περιοδικός Έλεγχος
  • Υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη αερίων καυσίμων σε περίπτωση μη εξεύρεσης της αρχικής δήλωσης, για τα οχήματα που φέρουν εγκεκριμένη διασκευή υγραεριοκίνησης
 • Εκπαιδευτικά Οχήματα

  • Άδεια λειτουργίας της σχολής (στον περιοδικό έλεγχο)
  • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
  • Βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδόπληκτρων (Στον αρχικό έλεγχο για να χαρακτηριστεί το όχημα ως εκπαιδευτικό)
  • Δελτίο προηγούμενου Τεχνικού Ελέγχου (αν υπάρχει) – Περιοδικός Έλεγχος
 • Ταξί

  • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
  • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
  • Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (Η.Α.Σ.)
  • Άδεια ραδιοταξί (εφόσον είναι ενταγμένο)
  • Υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδοτημένου τεχνίτη οργάνων για το ταξίμετρο
  • Δελτίο προηγούμενου Τεχνικού Ελέγχου (αν υπάρχει) – Περιοδικός Έλεγχος
 • Ασθενοφόρα

  • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
  • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
  • Δελτίο προηγούμενου Τεχνικού Ελέγχου (αν υπάρχει) – Περιοδικός Έλεγχος
 • Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης Έως 3.5 Τόνων

  • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
  • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
  • Δελτίο προηγούμενου Τεχνικού Ελέγχου (αν υπάρχει) – Περιοδικός Έλεγχος
 • Οχήματα προς Ταξινόμηση (Ανάριθμα)

  Εισαγόμενα

  • Ξένη άδεια κυκλοφορίας
  • Ξένο ΚΤΕΟ (πρωτότυπο)
   Είναι απαραίτητο για τα επιβατικά οχήματα, πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τη Δήλωση Άφιξης Οχήματος στη χώρα μας και να έχει εκδοθεί στην ίδια χώρα με την προηγούμενη χώρα κυκλοφορίας
  • Πιστοποιητικό τελωνείου
  • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα

  ΟΔΔΥ

  • Πιστοποιητικό ΟΔΔΥ
  • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΥΚΟΛΑ & ΓΡΗΓΟΡΑΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

© Copyright 2021 ΙΚΤΕΟ Λευκάδας - Βόνιτσας Κατασκευή Ιστοσελίδας Create myWeb