ΚΤΕΟ Λευκάδας - Βόνιτσας Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων
ΚΤΕΟ Λευκάδας - Βόνιτσας Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων Μότο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο Τεχνικός έλεγχος αφορά

 • Επιβατικών Ι.Χ. οχημάτων έως 9 θέσεις
 • Ελαφρών φορτηγών με μέγιστο βάρος 3,5 Τ.
 • Μοτοσυκλέτες

– Αρχικός έλεγχος
4 χρόνια μετά από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

– Περιοδικός έλεγχος
Κάθε 2 χρόνια.

Ο Τεχνικός έλεγχος αφορά

 • Επαγγελματικά (Ταξί)
 • Εκπαιδευτικά οχήματα
 • Ασθενοφόρα

– Αρχικός έλεγχος
1 χρόνο μετά από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

– Περιοδικός έλεγχος
Κάθε 1 χρόνο.

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ

Σε περίπτωση που ο τεχνικός έλεγχος πραγματοποιηθεί εκπρόθεσμα, επιβαρύνεται με ειδικό τέλος που καθορίζεται από τη νομοθεσία.

1. Μετά από 7 (ημερολογιακές) ημέρες από τη λήξη του δελτίου τεχνικού ελέγχου.
2. Μετά από 15 (ημερολογιακές) ημέρες  από την άρση της ακινησίας ενός οχήματος (εφορία) ή άλλους λόγους ανωτέρας βίας (νοσηλεία ιδιοκτήτη, κλοπή οχήματος, στράτευση, εντεταλμένη υπηρεσία υπαλλήλου).

ΣΤΑΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 • Ταυτοποίηση οχήματος
  (αριθμός πλαισίου, αριθμός κινητήρα, πινακίδες κυκλοφορίας)
 • Έλεγχος καυσαερίων
 • Έλεγχος σύγκλισης & απόκλισης
 • Έλεγχος συστήματος ανάρτησης
 • Έλεγχος συστήματος πέδησης
 • Έλεγχος φώτων
 • Έλεγχος με τζογόμετρο
 • Οπτικός έλεγχος
 • Αποτέλεσμα ελέγχου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Βασικά Δικαιολογητικά

  • Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας οχήματος
  • Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (αν υπάρχει)
  • Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης
  • Υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη αερίων καυσίμων σε περίπτωση μη εξεύρεσης της αρχικής δήλωσης, για τα οχήματα που φέρουν εγκεκριμένη διασκευή υγραεριοκίνησης
 • Εκπαιδευτικά Δικαιολογητικά

  • Άδεια λειτουργίας της σχολής (στον περιοδικό έλεγχο)
  • Βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδόπληκτρων (στον αρχικό έλεγχο για να χαρακτηριστεί το όχημα ως εκπαιδευτικό)
 • Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης

  • Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (Η.Α.Σ.)
  • Άδεια ραδιοταξί (εφόσον είναι ενταγμένο)
  • Υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδοτημένου τεχνίτη οργάνων για το ταξίμετρο
© Copyright 2021 ΙΚΤΕΟ Λευκάδας - Βόνιτσας Κατασκευή Ιστοσελίδας Create myWeb