ΚΤΕΟ Λευκάδας - Βόνιτσας Έκδοση Κάρτας Καυσαερίων Main
ΚΤΕΟ Λευκάδας - Βόνιτσας Έκδοση Κάρτας Καυσαερίων

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Όλα τα οχήματα πλην των μοτοσυκλετών έχουν υποχρέωση να είναι εφοδιασμένα με Κάρτα ελέγχου καυσαερίων. Ανανεώνεται κάθε χρόνο εκτός από τα ταξί των οποίων οι κάτοχοι ανανεώνουν την κάρτα κάθε έξι μήνες.

Ο έλεγχος καυσαερίων περιλαμβάνει
Στα βενζινοκίνητα:

  • Υδρογονάνθρακες (HC)
  • Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)
  • Λόγο λ (ένδειξη πλούσιου ή φτωχού μείγματος αέρα – καυσίμου στον κινητήρα)

Στα πετρελαιοκίνητα:

  • Γίνεται μέτρηση της αιθάλης που εκπέμπει ένα πετρελαιοκίνητο όχημα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Απαραίτητα Δικαιολογητικά

    • Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας οχήματος
  • Προαιρετικά Δικαιολογητικά

    • Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (αν υπάρχει)

Υποσημείωση: Για την έκδοση ΚΕΚ δεν απαιτείται ραντεβού

© Copyright 2021 ΙΚΤΕΟ Λευκάδας - Βόνιτσας Κατασκευή Ιστοσελίδας Create myWeb