ΚΤΕΟ Λευκάδας - Βόνιτσας Έλεγχος Υγραεριοκίνησης

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

Όταν σε ένα όχημα έχει εγκατασταθεί ή έχει απεγκατασταθεί σύστημα υγραεριοκίνησης ο ιδιοκτήτης, επιβάλεται να το προσκομίσει σε ΚΤΕΟ εντός ενός μήνα από την διασκευή για τον έλεγχο της ορθής εγκατάστασης ή απεγκατάστασης των εξαρτημάτων.

Στη συνέχεια το ΚΤΕΟ αποστέλλει στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών του ιδιοκτήτη του οχήματος τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ενημερωθεί η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος όσον αφορά το καύσιμο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
  • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης του κατόχου ή εξουσιοδότηση σε αυτόν που προσκομίζει το όχημα
  • Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ σε ισχύ (εφόσον το όχημα έχει υποχρέωση)
  • Υπεύθυνη δήλωση αδειοδοτημένου εγκαταστάτη αερίων καυσίμων με τα εξαρτήματα που αποτελείται η εγκατάσταση τα οποία είναι εγκεκριμένα και κοινοποιημένα στο υπουργείο μεταφορών
  • Σχεδιάγραμμα εγκατάστασης
  • Αποδείξεις – τιμολόγια πληρωμής για την εγκατάσταση και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν απ’ τα οποία προκύπτει ότι είναι καινούργια και αμεταχείριστα
  • Βεβαίωση καταλληλότητας εξαρτημάτων (για τον εξαεριωτή και τον εγκέφαλο) από τον επίσημο εισαγωγέα στη χώρα μας ότι ο κινητήρας θα συνεχίσει να πληρεί τις προδιαγραφές εκπομπών καυσαερίων (Αν πρόκειται για καταλυτικό όχημα με αισθητήρα λ)
© Copyright 2021 ΙΚΤΕΟ Λευκάδας - Βόνιτσας Κατασκευή Ιστοσελίδας Create myWeb